Köpvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för dig som konsument respektive näringsidkare som handlar hos Oakentech AB (Biohacking.se), om inte annat avtalats skriftligt mellan kunden och Biohacking.se.

För dig som är privatperson gäller lagen om distansavtal (se nedan angående ångerrätt) samt konsumentköplagen.

För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU-rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Godkännande

Genom att beställa från webbutiken träffas avtal om köp och du godkänner därmed dessa köpvillkor.

Personuppgifter

Vi sparar och behandlar personuppgifter i olika avseenden för att på bästa sätt kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund. Dina personuppgifter skyddas enligt EU:s dataskyddsförordning och du kan läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar och vilka rättigheter du har i vår integritetspolicy.

Beställning

Köparen måste ha fyllt 18 år för att få göra en beställning på Biohacking.se. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Privatpersoner kan endast beställa via webbutiken. Företag och myndigheter kan även beställa mot faktura genom att skicka e-post till info@biohacking.se för att sätta upp konto. En orderbekräftelse skickas till köparens registrerade e-postadress.

Ändringar av beställning

Ändringar av beställning kan göras fram till dess att beställningen skickats från biohacking.se. Om varan finns i lager kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris som gäller vid tidpunkten för ändringen av beställningen.

Privatpersoner har ångerrätt enligt vad som beskrivs under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad fram till dess att beställningen har skickats. Efter denna tidpunkt gäller att om beställaren är ett företag är företaget skyldigt att ta emot leveransen. Om beställaren är en privatperson gäller ångerrätten.

Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Ersättningsvara

Skulle någon av artiklarna du beställt vara slut i lager kommer vi kontakta dig och om möjligt erbjuda en likvärdig ersättningsvara. Om detta inte skulle vara möjligt har köparen rätt att ändra eller häva köpet.

Ångerrätt

Som privatperson har köparen enligt lagen om distansavtal rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att leveransen mottagits. Ångerrätten gäller inte för följande fall:

  • vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel
  • vara som inte lämpligen kan återlämnas pga. hälso- eller hygienskäl om förseglingen har brutits
  • vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal

Köparen ska kontakta oss ifall denne ämnar att returnera varan. Om köparen ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Köparen står själv för returfrakt vid ångrat köp.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till köparen inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att köparen inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering. Återbetalningen sker på samma sätt som betalningen gjordes vid köpet.

Pris

Alla priser i webbutiken är angivna inklusive moms. Priser anges i svenska kronor och exkluderar fraktkostnader.

Betalningsvillkor

Betalning sker med kort och kan göras med Visa, Mastercard eller American Express. För att slutföra ett påbörjat köp måste köparen gå till kassan och fylla i efterfrågad information och sedan trycka på ”Skicka beställning”.

Företag och myndigheter kan även handla på faktura efter godkänd kreditprövning. Betalningsvillkor för faktura för företag är 20 dagar och för myndigheter 30 dagar. Kontakta oss på info@biohacking.se för att sätta upp konto.

Leverans och frakt

Beställningen skickas under normala förhållanden efter 2-5 arbetsdagar och levereras inom 1-3 arbetsdagar från det tillfälle köparen får sin leveransbekräftelsen. Paket skickas med Postnord. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige.

Leveransförsening

Om leverans skulle försenas utöver antalet dagar som angetts under ”Leverans och frakt” meddelas detta till dig på den e-postadress du angav när du registrerade dig. Du har rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförseningar.

Transportrisk

Biohacking.se är ansvarigt för att varor som inte kommer fram till köparen och skador under transporten. Köparen står för risken vid eventuell retur.

Ej avhämtad försändelse

Det är köparens ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin. Om köparen inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss. Vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader.

Delad order

Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi i efter kontakt med dig i vissa fall dela på din beställning. Inga extra avgifter tillkommer på fraktavgiften.

Reklamation och återköp

Privatpersoner kan, om de har mottagit fel vara eller skadad vara, reklamera varan inom 3 år från det att varan mottogs, och senast 2 månader från det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Om du upptäcker ett fel på varan under de första sex månaderna efter köpet har du ett bättre konsumentskydd. Om felet är ursprungligt, det vill säga fanns där från början har du rätt att få varan utbytt. Om säljaren inte håller med dig om hur felet uppstått är det han eller hon som måste bevisa att felet inte är ursprungligt under den här tiden. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det istället du som köpare som måste bevisa att felet är ursprungligt. Läs gärna mer om din reklamationsrätt på Konsumentverkets hemsida.

Företag som mottagit fel vara eller en skadad vara ska snarast kontakta oss med en reklamation, förutsatt reklamationen sker inom garantiperioden. I annat fall hänvisas till i första hand tillverkaren eller serviceställe.

Reklamation ska skickas med e-post till info@biohacking.se. En utförlig beskrivning ska bifogas reklamationen.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

OBS! Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader. Kontakta oss gärna före beställningen så att det blir rätt.

Returfrakt

I garantiärenden, reklamation, transportskador eller vid leverans av fel produkt, står vi för kostnaden för returfrakten. Skicka returen med det billigaste alternativet (inte mot postförskott eller rekommenderat). Skicka med kopia på kvittot vid returen, hela summan återbetalas på samma sätt som vi fått betalt. Ersättningsleveranser är avgiftsfria. Kom ihåg att spara inlämningskvittot då du ansvarar för returen.

Om du vill ångra ditt köp betalar vi tillbaka det belopp som du har betalat, inklusive fraktkostnaden. Returkostnaden får du dock betala själv.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar, oavsett om det gäller felaktigheter, såsom tryckfel, tekniska problem eller massbeställningar, men även om det kommer till vår kännedom att avsikt med att handla produkter via Biohacking.se är att skada sig själv, andra människor, djur eller natur.

Vi förbehåller oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Bilder i vår webbutik ska inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

Vid eventuell felinformation har du rätt att häva ditt köp, med hänvisning till konsumentköplagen.

Ansvarsbegränsning

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Biohacking.se enligt förevarande köpvillkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.

Biohacking.se ansvar omfattar endast direkta förluster. Vårt ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Biohacking.se inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder inte heller skäligen kunde ha undvikit.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Vid tvist kan privatpersoner göra anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARNs rekommendation är inte tvingande för företag att följa.

Vid tvist med företag angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Cookies

Oakentech AB använder s.k. cookies och sessioner för vissa av webbsidans funktioner. En cookie är en liten textfil som lagras på användarens dator och innehåller information som identifierar besökaren för webbplatsen. En session fungerar på liknande sätt som en cookie men medan en cookie kan sparas permanent på dator så förstörs datan i en session när besökaren stänger av webbläsaren. Oakentech AB använder sig även av tredjepartscookies för vissa externa funktioner.

Cookies och sessioner används av Oakentech AB för att hålla t.ex. hålla reda på varor du lägger i varukorgen i webbutiken.

För att kunna använda alla funktioner på webbsidan behöver du ha cookies aktiverat i webbläsaren. Om du vill avstå från att cookies och sessioner används kan du ställa in detta i webbläsarens inställningar.

Immateriella rättigheter

Webbplatsen och dess innehåll skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Vissa namn, beteckningar och logotyper är varumärken som tillhör säljaren eller annan part. Det innebär att kunden inte får (utöver vad som medges enligt dessa villkor och tvingande lagstiftning) ändra, kopiera, reproducera, upplåta, överlåta, licensiera, komplettera eller på annat sätt använda information, programvara eller dokumentation på webbplatsen utan skriftligt medgivande från säljaren eller innehavaren av den immateriella rättigheten.

Avtalspartner

Ditt köpeavtal skrivs med:

Oakentech AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm
Org.nr: 559029-2982